Over ons

Over ons

Human resource management en Organisatie-ontwikkeling


Perfect Fit HRM  ondersteunt arbeidsorganisaties met haar adviezen en tijdelijke ondersteuning bij organisatieontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Perfect Fit HRM is in 2006 gestart door Hans Lemans, zelfstandig HR adviseur. Hans was eerder werkzaam als HR-consultant in loondienst bij een Nederlands adviesbureau en als HR adviseur bij twee gemeenten. Sinds de start van Perfect fit HRM heeft hij diverse kortere en langere (betaalde) opdrachten en dienstverbanden als interim-HR-adviseur en -teamleider HR vervuld bij overheids-, onderwijs- en zorg- en welzijnsorganisaties. Voor het MKB heeft hij met succes de werving en selectie uitgevoerd voor een moeilijk vervulbare functie. Momenteel is Hans beschikbaar voor een opdrachten als HR adviseur.

Bij het vervullen van grotere opdrachten kunnen we zo nodig en gewenst een of meer zelfstandige (HR) professionals inschakelen, met wie we goed kunnen samenwerken. Over hun inzet vindt eerst afstemming plaats met de opdrachtgever.
P&O

Uitgevoerde opdrachten

Gemeentelijke  en intergemeentelijke organisaties

Gemeentelijke en intergemeentelijke organisaties

De bijzondere positie van werknemers bij de overheid is door inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren genormaliseerd. De CAO Gemeenten en de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties zijn vastgesteld. De werkgeversverenigingen VNG en WSGO geven voorzetten voor het Personeels en organisatiebeleid van hun leden, maar iedere gemeente of SGO is zelf verantwoordelijk voor het gekozen beleid. Daardoor is maatwerk mogelijk. HR adviseurs hebben hierin een ondersteunende en adviserende rol. Hans heeft door zijn kennis en ervaring bij veel gemeenten en SGO's een expertise opgebouwd, die benut kan worden voor projecten en.of ter ondersteuning van HR-teams.

Welzijns en gezondheidsorganisaties

Welzijns en gezondheidsorganisaties

De sector welzijn en gezondheid omvat een scala aan organisaties en samenwerkingsvormen. Het HR beleid van deze organisaties is deels geregeld in de CAO, maar vraagt ook veel maatwerk. Werkgeversverenigingen geven hierin advies en model-regelingen. Hr adviseurs ondersteunen het management bij de te maken keuzes. Wij kunnen uw HR teams die nodige ondersteuning geven als kennispartner.

Onderwijsorganisaties

Onderwijsorganisaties

In Nederland onderscheiden we verschillende onderwijsvormen: WO, HBO, MBO, VO, PO en (V)SO. Per onderwijsvorm zijn specifieke overheidsregels (i.v.m. bekostiging) en een CAO vastgesteld. Werkgeversverenigingen geven advies. De besturen van scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het gekozen beleid. Directies, managers en docenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. HR adviseurs ondersteunen hen bij het te voeren personeelsbeleid. Door de krapte op de arbeidsmarkt is die ondersteuning van cruciaal belang geworden. Wij ondersteunen u vanuit onze brede expertise op het gebied van HRM.

Midden en klein bedrijf

Midden en klein bedrijf

Het MKB is verdeeld in diverse branches. Per branche zijn werkgevers en werknemers georganiseerd. Bedrijven besluiten zelf of zij zich bij een werkgeversorganisatie willen aansluiten. Veel kleinere MKB zijn niet bij zo'n organisatie aangesloten en leunen voor het te voeren personeelsbeleid op de door hen gecontracteerde accountant. Sommige bedrijven hebben letterlijk niet meer geregeld dan in de individuele arbeidsovereenkomsten met medewerkers is afgesproken. Wij kunnen MKB bedrijven ondersteunen met onze expertise op het gebied van Personeels- en organisatiebeleid, HRM. Als basis kunnen we aanbieden om een huisreglement op te stellen, waarin de geldende werkafspraken, rechten en plichten voor werknemers, zijn opgenomen. Ook het verzekeringspakket nemen we graag met u door, om risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering weg te nemen. Vanaf deze basis bouwen we verder met u aan de ontwikkeling van een gepast HR beleid (maatwerk).

Goede doel organisaties (stichtingen)

Goede doel organisaties (stichtingen)

De organisatie voor goede doelen zijn vaak gegoten in een stichtingsvorm, zonder winstoogmerk, met een bestuur en een directeur. Veel werk wordt verricht door vrijwilligers al dan niet geven een vrijwilligersvergoeding. Ook vrijwilligers lopen risico bij de uitvoering van de arbeid. Goede verzekeringen en een doordacht vrijwilligersbeleid zijn nuttig. Wij kunnen u helpen bij het maken van keuzes op dit vlak.

Contactgegevens

Tel. 06-26785692

Email: info@perfectfithrm.nl

OPENING HOURS

We zijn steeds per email bereikbaar. Telefonisch contact kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.