Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Op het werkveld Personeel en organisatie / HRM hebben wij u veel te bieden. Niet alle personeels- en organisatieproblemen zijn eenvoudig op te lossen, anders was dat al gebeurd. Soms is het nodig om een extern deskundige objectief te laten meeluisteren en/of meekijken om de problemen te verhelderen, te analyseren en advies te laten geven over de beste oplossing van die problemen.

Organisatieontwikkeling: Organisatiestructuren zijn hulpmiddelen om effectief en efficiënt te kunnen werken, maar door verschillende in- en externe invloeden zijn deze aan verandering onderhevig. Een extern organisatieadviseur kan nuttige inbreng leveren bij de te maken keuzes.

Personeelsbeleid/HRM: Om gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers te kunnen werven en behouden zijn niet alleen de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor hen van belang, maar ook hun persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. Wat doet u om uw medewerkers te stimuleren tot functieverandering, studie en training? Welke middelen stelt u daarvoor beschikbaar? Hierover adviseren wij u vakinhoudelijk op basis van onze kennis en ervaring.

Veranderingen en gesprekscyclus. Mensen en organisaties ontwikkelen zich, en veranderingen zijn vaak nodig om gemotiveerd, effectief en efficiënt te blijven werken. Regelmatige checkups zijn nodig in de vorm van marktverkenningen, evaluatie en verbetering van werkprocessen en functievorming, functionerings- en resultaatgesprekken met medewerkers,  klant- en medewerker-tevredenheidsonderzoeken, etc. Wij kunnen u helpen bij het beschrijven van de nieuwe werkprocessen, de functievorming (en waardering), en de opzet van een perfect passende gesprekscyclus met uw medewerkers. Dat past ook in het kader duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Een niet onbelangrijk aspect van het boeien en binden van geschikte medewerkers is het bieden van een bijdetijds arbeidsvoorwaardenpakket en de daarbij behorende rechtspositie. Wij nemen graag uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief het Individueel keuzebudget, en/of rechtspositieregeling door en geven u advies over wenselijke aanvullingen en/of aanpassingen. We zijn op de hoogte van de meest recente wettelijke voorschriften en mogelijkheden om een aantrekkelijk pakket voor uw medewerkers te kunnen bieden. In dat kader werken we samen met professionals van HR-kiosk om u vakkundig advies te kunnen geven.

Werving en pre-selectie (recruitment). U kunt ons opdracht geven om voor uw vacatures de juiste kandidaten te vinden en voor te dragen. We gebruiken diverse kanalen om die kandidaten te vinden en zijn volhardend om het gewenste resultaat te bereiken. U beslist uiteindelijk met welke (voorgedragen) kandidaat u een dienstverband wilt aangaan. 

Arbeidsomstandigheden
Als werkgever heeft u ontzettend veel verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw werknemers; de ARBO-wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en richtlijnen zijn soms ‘een ondoorzienbaar bos’ van voorschriften, waarbij overtreding flinke boetes kunnen opleveren. Het is handig om een expert in dienst te hebben, die de regeltjes kent en u attent maakt op de noodzakelijk te treffen maatregelen om het welzijn van werknemers te bevorderen en boetes te voorkomen.

Privacy. De bescherming van de privacy van uw (potentiële) klanten, werknemers en andere aan u verbonden natuurlijke personen vergt ook het nodige denk en regelwerk op basis van verplichtende Europese regelgeving: de Algemene Verordening Personeelsgegevens. (Hardnekkige) overtreding van de privacyvoorschriften kan leiden tot een boete, die kan oplopen tot 4% van uw totale omzet wereldwijd. We ondersteunen u bij het nadenken over deze materie, het schrijven van een gedragsprotocol (o.a. voor gebruik internet en social media, nevenfuncties en het niet aannemen van steekpenningen).

Interim-HR advies/teammanagement. Mocht uw HR adviseur of teamleider onverhoopt langere tijd verhinderd zijn zijn/haar werkzaamheden te doen, of heeft u tijdelijk extra menskracht nodig op uw HR afdeling, dan kunt u ons vragen om ad interim in die behoefte te voorzien. Wij bieden deze diensten naar beschikbaarheid tegen een voor u gunstig tarief.

Wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Tel. 06-26785692

Email: info@perfectfithrm.nl

OPENING HOURS

We zijn steeds per email bereikbaar. Telefonisch contact kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.