Arbeidsomstandigheden
S1 s2

Arbeidsomstandigheden

De veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers zijn voor elke arbeidsorganisatie belangrijke items om aandacht aan te besteden. Niet alleen omdat het moet op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en  het -besluit, maar juist ook om als goed werkgever bekend te staan, zodat medewerkers bij je willen komen/blijven werken. Dit laatste sluit dan direct ook aan het het HR-beleid van de organisatie, want dat is daarop ook gericht.


De risico’s in verband met de arbeid worden geïnventariseerd en geëvalueerd door middel van een RI&E, die door de gecertificeerde Arbo-deskundige wordt beoordeeld. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende jaren, rekening houdend met de beschikbare middelen en mogelijkheden. Het plan moet worden goedgekeurd door de Arbodienst.


Wij ondersteunen u vakkundig bij het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak, en de uitvoering daarvan in de praktijk.  Ook geven wij desgewenst advies over het te voeren Arbobeleid in uw organisatie (maatwerk), inclusief de vakinhoudelijke ondersteuning van een Arbo of VGW commissie.


Contactgegevens

Tel. 06-26785692

Email: info@perfectfithrm.nl

OPENING HOURS

We zijn steeds per email bereikbaar. Telefonisch contact kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.