Functiebeschrijving en -waardering
S1

Functiebeschrijving en -waardering

De voorkomende functies in uw organisatie worden toegewezen aan mensen, die voor hun inzet worden beloond met een salaris. Voor de vaststelling van de hoogste van het salaris maken veel organisaties op basis van de CAO gebruik van een functiewaarderingssysteem. Dat is een objectieve methode voor het vaststellen van de zwaarte van functies. Er zijn verschillende methodes om die functiezwaarte te bepalen, vaak speciaal gekoppeld aan een bedrijfstak/branche, of zelfs specifiek gemaakt voor de organisatie. Voor een objectief advies over de toepassing van de fuwamethode is het raadzaam om een extern deskundige in te huren.


Wij ondersteunen u hier graag bij, zo nodig ook bij het systematisch beschrijven van de in de uw organisatie voorkomende functies.


Hans Lemans is gecertificeerd voor het HR21 functiewaarderingssysteem (van BuitenhekPlus en Leeuwendaal), dat speciaal is ontwikkeld voor de sector Gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties. Hij heeft in de loop der jaren meerdere functiewaarderingsystemen toegepast bij gemeenten, zorg en welzijnsinstellingen (o.a. Fuwa3.0).


 


 


Contactgegevens

Tel. 06-26785692

Email: info@perfectfithrm.nl

OPENING HOURS

We zijn steeds per email bereikbaar. Telefonisch contact kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.