Strategische personeelsplanning
s1

Strategische personeelsplanning

Op basis van de gekozen missie voor uw organisatie, de visie op de verwachte ontwikkelingen voor de komende tijd, heeft u in samenspraak met uw bestuur/aandeelhouders en ondernemingsraad bepaalde strategische doelstellingen vastgesteld, die u wilt behalen. Voor zover daarvoor personeel nodig is, is het nodig om geregeld te bezien of u nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde werknemers hebt. Immers willen werknemers ook wel eens van functie of baan veranderen of gaan met pensioen.


Strategische personeelsplanning met behulp van HR3P is een beproefde methode om de huidige personeelsbezetting en toekomstige personeelsbehoefte in kaart te brengen, zodat op basis daarvan gerichte plannen gemaakt kunnen worden om huidige medewerkers inzetbaar te houden door middel van opleiding en training, en toekomstige medewerkers te werven en te selecteren.


Wij ondersteunen u vakkundig bij het in kaart brengen van de beschikbare en benodigde personele capaciteit, en het ontwikkelen van plannen om de inzetbaarheid van medewerkers op peil te houden.


Contactgegevens

Tel. 06-26785692

Email: info@perfectfithrm.nl

OPENING HOURS

We zijn steeds per email bereikbaar. Telefonisch contact kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.